Imago-recykling rozpuszczalników,regeneracja rozpuszczalników,odpady rozpuszczalników, odzysk rozpuszczalników,odpady zawierające rozpuszczalniki,chemia dla poligrafii,rozpuszczalniki,zmywacze

O firmie

Firma Imago powstała w 1992 roku i jest obecnie jedynym w Polsce zakładem produkującym tak szeroki asortyment preparatów chemicznych dla poligrafii. Jest to nowoczesny zakład spełniający najwyższe standardy techniczno-ekologiczne. Większość naszych produktów jest przyjaznych środowisku, ulegają biodegradacji, lub nadają się do recyklingu. Więcej o naszych produktach znajdą Państwo w zakładce chemia dla poligrafii.

Imago zajmuje się również odzyskiem i recyklingiem zanieczyszczonych rozpuszczalników.

Oferujemy w tym zakresie:

  • usługi recyklingu rozpuszczalników
  • regeneracje rozpuszczalników
  • odzysku rozpuszczalników
  • odbiory i utylizację odpadów zawierających rozpuszczalniki
  • rozpuszczalniki porecyklingowe

Naszą ofertę dedykujemy firmom, które są zainteresowane zredukowaniem kosztów stosowanych surowców oraz utrzymaniem wysokich standardów ekologicznych prowadzonej przez nie działalności. Posiadamy skład podatkowy co powoduje, iż możemy przyjąć większość pojawiających się na rynku odpadów rozpuszczalnikowych. Działamy na terenie całego kraju.

Naszą filozofią jest dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług w atrakcyjnych cenach. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz zespołowi kompetentnych, zaangażowanych pracowników, Imago ciągle umacnia swoją pozycję na rynku i rozwija własne instalacje produkcyjne. Indywidualne podejście do każdego klienta oraz krótki czas realizacji zleceń pozwala zaspokoić oczekiwania rynku.

Mamy nadzieję, że współpraca z nami przyczyni się do pomyślnego rozwoju Państwa firmy - czego szczerze Państwu życzymy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Numer Projektu:

WND-RPLD.03.02.00-00-085/12

Tytuł Projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii utylizacji i odzysku rozpuszczalników wysokowrzących o temperaturze wrzenia powyżej 220 stopni w celu podniesienia konkurencyjności w przedsiębiorstwie IMAGO s.c.

Całkowita wartość Projektu:

1 751 274,00

Kwota dofinansowania z EFRR:

845 552,69

Nazwa Beneficjenta:

IMAGO spółka cywilna Marcin Domagała, Rafał Biesaga

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Dzięki realizacji projektu powstał nowy produkt: Rozcieńczalnik "W".

Produkt powstaje z mieszaniny rozpuszczalników porecyklingowych uzyskiwanych z surowców wysokowrzących o temperaturze wrzenia pow. 220 st. C.

Środek ma zastosowanie jako zmywacz powierzchni lakierowych, rozpuszczalnik farb i lakierów oraz asfaltów.

Zawartość rozpuszczalników niskowrzących powoduje iż środek posiada doskonałe właściwości zmywające i świetnie rozpuszcza farby lakiery i asfalty. Natomiast zawartość rozpuszczalników wysokowrzących o temperaturze wrzenia pomiędzy 220 a 245st.C w mieszaninie powoduje ograniczenie lotności, obniża temperaturę zapłonu i ogranicza drażniący zapach.

Zapraszamy do testowania i zakupów naszego nowego produktu.