Jednym z profili prowadzonej przez nas działalności jest odzysk i recykling zanieczyszczonych rozpuszczalników, zużytych zmywaczy, środków odtłuszczających i myjących.

W tym zakresie oferujemy:

 • odbiory odpadów rozpuszczalnikowych
 • usługi odzysku i recyklingu rozpuszczalników (zgodnie z parametrami wymaganymi przez klienta)
 • skup odpadów zawierających rozpuszczalniki
 • sprzedaż rozpuszczalników porecyklingowych

Na działalność w zakresie odzysku odpadów oraz obrotu odpadami posiadamy wszelkie wymagane prawem pozwolenia i decyzje.

Odzyskane surowce wykorzystujemy do produkcji własnych wyrobów, lub sprzedajemy do wykorzystania innym firmom w związku z czym za odbierane odpady zapewniamy naszym klientom bardzo atrakcyjne ceny. Odbieramy odpady w postaci płynnej i półpłynnej.

Wycena i analiza odpadu (sprawdzenie: składu surowcowego rozpuszczalników, zawartości wody, zawartości substancji szczególnie niebezpiecznych, zawartości zanieczyszczeń stałych) odbywa się po otrzymaniu reprezentatywnej próbki w ilości ok. 1L. Po akceptacji oferty, niezbędne jest również przeprowadzenie testów przemysłowych w naszej instalacji. Przeprowadzenie analizy i wycena odpadu są bezpłatne.

Ze względu na obowiązujące przepisy, oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom prosimy o dostarczanie wraz z próbką, kart charakterystyki substancji z których powstał odpad oraz wszelkiej dostępnej dokumentacji (anlizy chromatograficzne, specyfikacje techniczne, informacje nt. pochodzenia odpadu, informacje nt. zawartości składników szczególnie niebezpiecznych mutagennych, rakotwórczych itd.).

Zapewniamy transport zgodny z wymogami przepisów ADR. Nasi kierowcy posiadają odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych.. Dysponujemy samochodami 6, 12 lub 24 tony, istnieje również możliwość odbiorów odpadów cysternami o ład. 23 tony.

Na życzenie klienta na odbierane odpady dostarczymy własne atestowane pojemniki.

Zapraszamy do współpracy:

 • przedsiębiorstwa gospodarki odpadami
 • przedsiębiorstwa branży chemicznej
 • producentów chemii budowlanej i samochodowej
 • producentów farb i lakierów
 • konfekcjonerów wyrobów chemicznych
 • firmy poligraficzne
 • firmy farmaceutyczne
 • firmy przemysłu metalurgicznego
 • firmy przemysłu meblarskiego

i innych klientów używających rozpuszczalników.